Úterý, 26 září, 2023
Home Rady a Návody Ako funguje výkup nehnuteľnosti

Ako funguje výkup nehnuteľnosti

by czeko
0 comment

Dostali ste sa do zlej finančnej situácie a viaznu na Vašej nehnuteľnosti dlhy a zvažujete odkúpenie ich nehnuteľnosti? Jednou z ciest, ako sa z toho dostať je tzv. osobný bankrot, teda oddlženie. Čo je to odkúpenie nehnuteľnosti? Je to realitne – finančná operácia, keď sa kupujúci, po úhrade požadovanej predajnej ceny zo strany predávajúceho stane majiteľom nehnuteľnosti.

Výkupom nehnuteľnosti získate drahocenný čas a finančné prostriedky na kúpu novej nehnuteľnosti alebo na vyplatenie iných dlhov. Týmto výkupom môžete predísť rôznym problémom.

V prípade dlhu Vašej nehnuteľnosti môže dôjsť až k nariadeniu dražby súdnym exekútorom. Pôvod týchto dlhov môže byť rôzny napr. nezaplatené povinné ručenie, nezaplatená elektrina, plyn, voda, pokuta v MHD, ak sa do tejto situácie dostanete a začnete ju v čase riešiť, nebude to pre Vás príliš nákladné.

V opačnom prípade, keď sa dlhy neriešia, môže dôjsť k nútenému predaju nehnuteľnosti za zlomkovú cenu ako pri klasickom predaji. Ak ste vlastníkom zadlženej nehnuteľnosti, majte na pamäti, že čím skôr situáciu začnete riešiť, tým viac peňazí ušetríte. 

Možnosť oddlžovania nehnuteľnosti

Môžete si nechať refinancovať svoje dlhy. Ak má nehnuteľnosť viac dlhov, je vhodné ich zlúčiť do jedného úveru či hypotéky a nastaviť si mesačné splátky, ktoré ste schopní splácať. Pri zlúčení ušetríte veľa peňazí za poplatky a úroky.

Druhou možnosťou je predaj nehnuteľnosti, to nastáva v situácii, keď dlh je taký vysoký, že ho nie ste schopní splácať.

Spätný lízing nehnuteľností

Tento lízing je určený osobám, ktoré chcú zlúčiť nevýhodný úver, chcú vyplatiť exekúciu, nemôžu získať alebo nechcú pôžičku od banky či nebankovej spoločnosti.

Spätným lízingom možno vyriešiť množstvo nepríjemných situácií. Prednosťou je to, že napr. na nehnuteľnosť s rovnakou hodnotou možno poskytnúť vyššiu sumu ako pri záložnom financovaní. Klient na základe kúpnej zmluvy predloží investorovi vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Z výnosu tejto kúpnej zmluvy sa musia v prvom rade uhradiť prípadné dlhy a exekúcie viaznuce na nehnuteľnosti. Potom sa musia vyplatiť všetky finančné záväzky klienta, ktoré by ohrozili v budúcnosti jeho platobnú morálku. Zvyšok finančných prostriedkov je zaslaný klientovi na účet, ktorý uvedie v zmluve.

Investor s klientom súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy uzatvára nájomnú zmluvu, s ktorou je klient okamžite oprávnený užívať predmetnú nehnuteľnosť a užívať ju spôsobom, na aký bol doteraz zvyknutý.

Ako prebieha samotný výkup nehnuteľnosti

Jednoducho zavoláte alebo vyplníte online formulár spoločnosti, ktorá výkup nehnuteľností poskytuje a poskytnete im informácie potrebné na odhad trhovej ceny vášho bytu, domu, pozemku.

– Spoločnosť overí Vašu dlhovú a majetkovú situáciu 

– Spoločne s vami prejdú a vyčíslia vaše dlhy a navrhnú pre Vás to najlepšie riešenie 

– Spoločnosť pripraví odhad a ponuku kúpnej ceny za Vašu nehnuteľnosť, v prípade zložitejšieho prípadu Vás kontaktujú 

– Vyberiete si riešenie, ktoré vám vyhovuje najviac

– Spoločnosť zadá advokátskej kancelárii príkaz na vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie

– Zabezpečí realizáciu riešení, ktoré ste si vybrali

– Vybraná spoločnosť by mala, vyjednávať s veriteľmi a s úradmi

– Vyplatí finančné prostriedky

You may also like

Leave a Comment

O nás

„Publikaci PR článků pro vás zajišťuje Press Media > info@press-media.cz <. Realizujeme pro vás především publikaci článků pro ženy, o bydlení a ekonomice. Jako hlavní cíl při publikaci PR článků si klademe výběr cíleného publika v kontextovém zaměření.“